Bestel online

Tijdens contract

Bekijk hier de meest gestelde vragen tijdens contract.

Neemt u in geval van overlijden graag zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch contact met ons op, via:
klantenservice@psa-finance.nl of 088-2012600.

Eenmanszaak
In geval van overlijden stopt de onderneming van rechtswegen. Hierdoor valt het openstaand saldo in de erfenis en is direct opeisbaar bij de nabestaanden.

Vennootschap onder Firma (V.O.F)
In geval van overlijden stopt de onderneming van rechtswegen. Hierdoor wordt openstaand saldo direct opeisbaar.
De volledige inlosverplichting kan zowel in de erfenis als bij de andere Vennoot vallen.

Maatschap
In geval van overlijden stopt de onderneming van rechtswegen. Hierdoor wordt openstaand saldo direct opeisbaar.
De volledige inlosverplichting kan zowel in de erfenis als bij de andere handelende Maat vallen.

Commanditaire Vennootschap (C.V.)
In geval van overlijden stopt de onderneming van rechtswegen. Hierdoor valt het openstaand saldo in de erfenis en is direct opeisbaar bij de nabestaanden.

Besloten Vennootschap (B.V.)
In geval van overlijden blijft de onderneming bestaan en heeft dit geen effect op het actieve leasecontract.

U kunt een verzoek voor overname contract indienen, als er sprake is van:

A. U wilt de auto en het Financial Lease contract overzetten naar een derde partij.
B. Uw onderneming wijzigt van rechtsvorm.
C. De naam van uw onderneming wijzigt.
U kunt het verzoek schriftelijk indienen in uw Mijn Financial Lease account.

Ja; u kunt het Financial Lease contract voortijdig verbreken. U kunt het verzoek schriftelijk indienen via uw Mijn Financial Lease acount.

Bij vervroegd aflossen wordt er een verbrekingsvergoeding berekend. De hoogte hiervan wordt als volgt berekend: 2% van het openstaand saldo plus € 100,-.
Deze vergoeding is niet van toepassing op een 0% rente contract. Het nettosaldo en de verbrekingsvergoeding kan nooit hoger zijn dan het restant van de maandtermijnen.
U ontvangt van PSA per mail reactie op uw verzoek, met hierin de verbrekingsvergoeding.
Na ontvangst van uw betaling wordt het contract beëindigd. Hierna ontvangt u zo snel mogelijk de tenaamstellingscode.

Ga terug naar het overzicht